تبلیغات
دختر ایرونی - تحقیق در مورد محیط زیست
دوشنبه 10 اسفند 1388

تحقیق در مورد محیط زیست

   نوشته شده توسط: مسعود سلیمانی    

 

انسان و محیط زیست از دیدگاه اسلامدر سایه بحران‌های زیست محیطی اخیر، بسیاری از محققین تلاشی را جهت بررسی دلایل رفتار خصمانه انسان با طبیعت خویش آغاز كرده‌اند. بخشی از این تحقیق شامل بررسی ریشه‌های فلسفی اثرگذار بر روند كنش انسان با جهان و طبیعت پیرامونش همچنین مسئولیت و سهم ادیان در قبال محیط‌زیست می‌باشد. در این مطالعه، فلسفه عوامل تخریب طبیعت در قرن‌های گذشته و روند تسریع شده این تخریب در زمان حال مورد مطالعه قرار گرفت. به عنوان نتیجه این مطالعات بیان شد که ریشه‌بحران‌های اكولوژیكی بدیهی بوده و در اعتقادات و ساختار‌های ارزشی ما جای دارند که این اعتقادات بر روش زندگی ما و ارتباط ما با طبیعت اثر دارند [1].
به دلیل این كه ادیان ابراهیمی شامل ادیان یهود، مسیحی و اسلام دارای حامیان زیادی هستند؛ لذا مسئولیت بیشتری را متوجه خود می‌كنند و نویسندگان بسیار این مسئله را به عنوان ریشه‌ای برای حل قسمتی از مسائل زیست محیطی جهان می‌دانند. وجود این دیدگاه در ادیان ابراهیمی، كه خداوند طبیعت را برای استفاده انسان‌ها آفریده و انسان‌ها می‌توانند از این منابع به مقدار لازم استفاده كرده و اطاعت خدا را كنند و در عوض خداوند هم طبیعت را برای آنها محافظت و غنی می‌كند، را باید مورد نقد قرار داد.
اما آیا واقعاً عدم احترام به طبیعت ریشه در این موضوع دارد؟
حال اگر دین اسلام را انتخاب كنیم، باید پاسخ مسئله را در سرشت انسانی و جایگاه انسان در رابطه با خدا، مسئولیت‌هایش در برابر او و ارتباطش با دیگر موجودات با توجه به حقوقش جستجو کنیم.
همه ادیان، مكاتب، اندیشه‌ها و فلسفه‌های اجتماعی بر نگرشی جهانی تكیه دارند و اهداف این روش‌ها و بایدها و نبایدها از این نگرش حاصل می‌شود، این نگرش‌ها زمانی كه به وسعت و استحكام فكری برسند می‌توانند ایدئولوژی شوند [2].
اصل اولیه جهان بینی اسلامی نظریه توحید است. توحید قالبی برای اعتقادات یك مسلمان است و این قالب بر هر دیدگاه و تلاش او اثرگذار می‌باشد. از نظر توحیدی هر چیز آیه الهی و شاهدی بر وجود او هستند. تمام عالم نیز مخلوق خواست الهی و با هدفی الهی به وجود آمده است[3]. انسان نیز یکی از این مخلوقات می‌باشد که خلیفه خدا و آزاد در بکار بردن و مصرف منابع است. خلیفه است چرا که خداوند از روح خود در جسم آدمی دمید[4].
در میان مخلوقات، انسان بی‌نظیر است و در این میان چیزی كه او را متمایز می‌كند، قبول كردن امانت الهی است كه به او عرضه شده و دیگر مخلوقات از پذیرفتن امانت سرباز زده‌اند[5]. گرچه این امانت بزرگ، امکانات و آزادی‌ها و مسئولیت‌هایی را برای انسان بوجود می‌آورد، اما به هر حال از امانت‌دار انتظار می‌رود كه مسئولیت خود را به خوبی انجام دهد[6].
این مطلب در كتاب مقدس مسیحیان نیز آمده است كه زمانیکه امانت بزرگی به کسی داده می‌شود انتظارات بزرگی هم از او می‌رود. لذا انسان مجاز به بكارگیری امانت در هر موقعیتی است در صورتی‌که دو نكته مسئولیت حرکت در راه و بزرگ داشتن امانت الهی را رعایت کند. كنترل امور و امانت داری طبیعت و بقیه موجودات قسمتی از این امانت است و انسان باید نشان دهد كه نه تنها به عنوان یك امانت‌دار بلكه به عنوان یك خلیفه خدا نسبت به این امانت توجه دارد.
اما به درستی‌‌که انسان غیر منصف و نابخرد است[7].
طبیعت به عنوان یك امانت برای انسان است نه چیزی دیگر و انسان همراه با به‌دست آوردن تقوای الهی حق چیره شدن را دارد بدون اینکه مقاومتی و جنگی در برابر آن داشته‌باشد و انسان نباید از قدرت، توانائیها، استعداد‌ها و حقوقش بدون در نظر گرفتن مسئولیتش در امانت داری، از امانت بد استفاده كند. وحی و شریعت نیز برای راهنمایی انسان در بجا آوردن همان امانت‌داری آورده شده است[8].
شریعت دست آورد قبول كردن توحید است. شریعت شكل عملی به رسومات اخلاقی اسلام می‌دهد. هیچ كدام از موارد اخلاقی و عقلانی در اسلام ناچیز نیستند. آنها در شریعت برای عمل شدن و همكاری در قوانین سرزمین وارد می‌شوند. شریعت به دنبال ساخت چارچوبی است كه در آن، انسانها و جوامع با نظام محیط همراه شوند تا انسان بتواند نقش خود را در ادای امانت انجام دهد.
اما شریعت محدودیت‌هایی نیز دارد كه مجموعه‌ای از دستور العمل‌های عملی در اصول اخلاقی است و زمانی كه نادیده گرفته شوند باعث نوعی تخریب در زندگی می‌شوند كه در زمان ما بخشی از آن به صورت بحران‌های اكولوژیكی ظاهر شده‌اند چرا که آن بخش از شریعت كه به مسائل طبیعت می‌پردازد به طور كامل نادیده گرفته ‌شده‌است.
انسان به عنوان خلیفه، به جای عمل در جهت سودمندی برای خدا، سلسله‌ای از ارزش‌ها را ایجاد كرده است كه نتیجه آن سلطه بر طبیعت به جای حفاظت و حمایت از آن از دیدگاه امانت داری الهی است. انسان خود را در حد غلبه كننده بر طبیعت بالا برده است و به صورت ذهنی خود را معادل و مساوی خدا قرارداده است، در این باره قرآن می‌فرماید که به راستی كه انسان چیز بسیار بزرگی را در این صورت از دست داده‌است و زمانی می‌فهمد که آسمان‌ها آماده برای انفجار شوند، زمین دو نیم شود و كوه‌ها به كلی تخریب شوند [9].
در جهان بینی اسلامی ارتباط انسان با طبیعت باید شبیه تنها یك قانون‌گذار عادل با شهروندانش باشد. سوء استفاده از قدرت، انسان را از پیشوایی عادل به ستمگری مستبد سوق می‌دهد و نتیجه نهایی ستمگری چیزی جز یك شورش علیه ستمگر نیست. این چیزی است كه دقیقاً بین انسان ستمگر و طبیعت ستمدیده رخ می‌دهد. این نکته نیز شایان ذکر است که ستمگری زمان كوتاهی دارد.
انسان برتر از طبیعت است و باید با او رفتار مناسب داشته باشد. هر عمل او باید با رحمت و عدالت همراه باشد و حالت قانون گذار باید شبیه پدر نسبت به فرزند باشد. خدا انسان را سرپرست آنها قرارداده و اگر سرپرست خوبی باشد، خدا بخشش را نسبت به او زیاد می‌كند و به او دانش و بزرگی بیشتری می‌دهد.
دیگر دیدگاه كلیدی در مورد اسلام آخرت است كه اعمال به خود انسان باز می‌گردد و نسبت به تمامی اعمالی که مرتکب شده مجازات می‌شود[10]. او مجبور به حمایت از دست‌آوردهای حال برای آیندگان است. آخرت شناسی نیرویی برای اجرای صحیح اعمال است. تفكر قضاوت در مورد اعمال او را از انجام برخی اعمال و خودپرستی و خود خواهی دور نگه می‌دارد. نقش انسان، سروری او و مسئولیت او در برابر امانت در قرآن آمده است و این تصمیم اوست كه در این راه حركت كند.
اما سوال اینجاست که با اینهمه هشدار در مورد رفتار انسان و نتیجه اعمال او، تا چه حد امکان پذیرش خطر برای او باقی می‌ماند. انسان در جریان نقش خود در نظام کلی خلقت و شناخت سرشت انسانی خویش در عالم خلقت مفهوم پیدا می‌کند.
بحران‌های زیست محیطی که ما امروزه با آنها روبرو می‌شویم در زمان کوتاهی به جایی می‌رسد که انسان مجبوراست سؤالات مهمی از خود بپرسد. این سؤالات دیگر تنها در زمینه میزان پیشرفت علم و در اختیار داشتن فن‌آوری و اطلاعات نیست بلکه در مورد سرشت انسانی، جوهره هستی، سرشت و سرنوشت نهایی عالم هستی است.•


http://www.leadingspasofcanada.com/about/qualityassurance
جمعه 30 فروردین 1398 10:06 ب.ظ
安心できるジーンズコピーを思い切りに選べます.ブランドコピージーンズをお見逃さ無く!人気 スーパーコピー
http://old-2014.rsu.edu.ru/en
پنجشنبه 29 فروردین 1398 03:16 ب.ظ
スーパーコピーブランド代引き時計/財布/服国内発送安全後払い-運賃無料ブランドコピー 代引き
http://sergeyshmakov.ru/blog/
یکشنبه 18 فروردین 1398 08:19 ق.ظ
ロレックス デイトジャスト スーパーコピー 178344 グレー_ブランド偽物時計N品激安通販
https://www.mbusc.com.au/sponsors
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:59 ق.ظ
素晴らしいルイヴィトンスーパーコピーバッグ
reviews
جمعه 2 فروردین 1398 06:02 ب.ظ
Wow, marvelous weblog structure! Нow lengthy һave youu been bogging fоr?
үou makе blogging glannce easy. The entiгe glance off yoսr
site iѕ magnificent, ⅼet aⅼone thе ϲontent material!
Inhouse
پنجشنبه 1 فروردین 1398 08:24 ق.ظ
What yօu typed waas νery logical. Ꮋowever, think on tһis,
suppose you added ɑ little information? Ӏ ain't ssuggesting yⲟur information iѕ not ցood., however suppose yyou ɑdded a headline that makеs people desire
more? I mеan دختر ایرونی - تحقیق در مورد محیط زیست iѕ kinda boring.
You miցht glance ɑt Yahoo'ѕ home рage and watch һow they wrіte post titles to grab viewers tߋ open the links.
Уou miցht try adding a viudeo օr a pic oor tᴡo tto ցet people
interested ɑbout what you'ѵe written. In my opinion, it coսld bring your blog a littⅼe bіt mߋгe inteгesting.
viajar para o algarve
پنجشنبه 23 اسفند 1397 03:49 ق.ظ
É apropriado tempο tornar algumas planos рara a longo prazo е é
tempo para ser feliz. Tenhο ler isto acondicionados e se eᥙ pode eս quer advogado você aⅼguns interessante coisas օu conselhos .
Talvez você ρode escrever próxima artigos referindo este artigo.
Еu desejam aprender mais coisas ѕobre isso!
Сialis
چهارشنبه 15 اسفند 1397 11:32 ق.ظ
Hi, all is going sound here and ofcourse every one
is sharing facts, that's really excellent, keep up writing.
तांत्रिक विधि
جمعه 3 اسفند 1397 08:19 ب.ظ
Μy programmer is trying to persuade me to mоve to .net from
PHP. І һave alpways disxliked tһе idea becauѕe of the costs.
Ᏼut he's tryiong none the lesѕ. I've been usіng Movable-type on numerous
websites fߋr abοut a year aand аm anxious аbout switching to anotһеr platform.
I have һeard ood thіngs аbout blogengine.net.
Ӏs tһere а wаy I ccan import аll mmy wordpress posts into it?
Any hеlp ԝould be realⅼy appreciated!
wazifa for get love back in 24 hours
جمعه 12 بهمن 1397 07:35 ب.ظ
My brother recommended I maʏ like tһis website.
He սsed to bе entіrely right. Tһiѕ post truⅼy made my day.
You cann't beⅼieve jus hⲟᴡ a lօt time I had spent for thus infօrmation! Thank yⲟu!
best bushcraft knives in the world
یکشنبه 18 آذر 1397 03:32 ب.ظ
Con: Tһe knife's һandle and sheath feel sub-par.
choc
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 07:55 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple
ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally
off topic but I had to share it with someone!
http://www.carsguide.news/the-carsguide-podcast-ep-31-episode-31-hsv-vs-tickford-vs-toyota-and-havals-way-x-way-no
شنبه 8 اردیبهشت 1397 09:51 ق.ظ
Transcend makes a model with 2 cameras.
https://i.imgur.com/l7Zk2xt.jpg
دوشنبه 20 فروردین 1397 09:28 ق.ظ
I can do comparable, less efficiently, with Bing on my Droid.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 20 فروردین 1397 08:52 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
joma jewellery a little guardian angel
دوشنبه 20 فروردین 1397 04:14 ق.ظ
When you arrive at the airport, you've several choices for travelling to the town. Buses run on pretty common schedules.
Bungling Ben
دوشنبه 20 فروردین 1397 01:32 ق.ظ
In 1998, ice skater Tonya Harding pleaded responsible to conspiracy to hinder prosecution in an assault orchestrated against
competing ice skater Nancy Kerrigan.
Bungling Ben
یکشنبه 19 فروردین 1397 11:50 ب.ظ
Enter City, State or Zip.
joma jewellery bow earrings
یکشنبه 19 فروردین 1397 10:48 ب.ظ
Our designs incorporate the understanding of the way in which totally different
metals work, during manufacturing and likewise as an end product.
http://doanthanhnien.dcs.vn/
یکشنبه 19 فروردین 1397 05:01 ق.ظ
The mundavalya are tied after the bride is ready to stroll to the mandap.
So, it's a intelligent last choice to go for it.
http://garciniacambogiapremium.net/3-unknown-garcinia-cambogia-benefits
شنبه 18 فروردین 1397 08:07 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
Robert's BJ boy
شنبه 18 فروردین 1397 03:17 ق.ظ
These are an ideal funny things to say or tweet
on Twitter.
http://garciniacambogiapremium.net/garcinia-cambogia-elite-review
جمعه 17 فروردین 1397 02:50 ب.ظ
Have been taking little over a month.
Joma Jewellery UK
چهارشنبه 15 فروردین 1397 11:08 ق.ظ
Though the evolution of heraldric jewelry in all probability occured because of private self-importance or delight,
it did have its sensible functions as nicely.
joma jewellery a little heart of gold
چهارشنبه 15 فروردین 1397 05:42 ق.ظ
- Made out of Stainless Steel & Silver-plated metal.
Thank you everybody for liking this text on bridal jewellery designs.
Joma Jewellery UK
سه شنبه 14 فروردین 1397 11:18 ب.ظ
Continue until design is full, then frame. This era ended with the dawning of the Nice Depression and World Warfare II.
a little love joma jewellery
سه شنبه 14 فروردین 1397 04:43 ب.ظ
It's unknown whether or not the crown was commissioned by Henry VII or Henry VIII however we
do know that Henry VIII wore it on certain occasions.
http://kids24.co.kr/?a%5B%5D=Joma%20Jewellery%20Sale%3B%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fimgur.com%2FB3tKW09%3Ehttps%3A%2F%2Fimgur.com%2F%3C%2Fa%3E%2C
سه شنبه 14 فروردین 1397 02:47 ب.ظ
Additionally make sure you get the sizes right –
A touch for this is to take a look at the labels in the objects she wears usually.
Bungling Ben
سه شنبه 14 فروردین 1397 02:38 ب.ظ
I don't understand... easily had been being chased I wouldn't lock myself in a room upstairs,
i'd run outside!
joma jewellery a little princess
دوشنبه 13 فروردین 1397 07:19 ق.ظ
Deira's Coated Souqs are the place to buy bellydancing outfits, conventional
costumes, sheesha pipes, and on the Gold Souq, something
that glitters.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30